Sånglista 1-60 Följ numren från vänster nedåt i varje spalt

               Spalt 1                              Spalt 2                                Spalt  3                                  Spalt 4      

1
Kalle Anka

2

Tinge,linge, lingetåget 

3

Födelsedagsvisa

4

Jag har ett litet äpple

5
Vinden sopar med sin..

6
Våra årstider

7
Årstidsvisan

8
Alla fåglar kommit ren

9
På morro´n

10

Hå, hå! det finns...

11
Långt nere i jorden

12
Flugvisan

13
Upp och ut och gå

14
Namnlek

15
Se, här kommer Karin

16
God morgon

17
Nu är vi här

18
Snöflockar

19
Gökvisan

20
Våren är här

21
Vad ska vi..

22

Ha, ha, ha, det var bra

23

Huvud, axlar, knä ´å tå

24

Jag sträcker ena armen

25

Klappa händerna

26

Mina fötter

27

Får jag känna på kinden

28

Hur det känns

29

Surlåten

30

Nippertippan

31
Rena händer

32
I ett hus vid skogen slut

33
Räven ligger i sola

34
Ekorre vifta med svans

35
Ekorrevisan

36
På vår balkong

37
Igelkottaskinnet

38
Igelkottavisan

39
En groda uti en damm

40
Lilla söta grodan

41
Daggmasken

42
Snigelvisa

43
I en myrstack

44
Fjäriln fladdrar

45
Från fjärilsägg

46
Rena händer

47
Spindelvisa

48
Vårens första fluga

49
Nyckelpigevisan

50
Gesällvisan

51
Månaderna

52
Sju dagar har veckan

53
Vill du gå med mig?

54
Kastrullvisan

55
Tre små gummor

56
Kom hit och se

57
Eskimåvisa

58
Sabokoaja

59
Vi äro musikanter

60
Oinspelad