Sök efter namn på aktivitetssida

Övningens namn                       Område enligt läroplanen                             Kapitel
Jag själv                                           Barnet och omvärlden                                        Barnet
Vem är jag                                       Barnet och omvärlden                                        Barnet
Bolla med fötterna                      Barnet och omvärlden                                        Kroppen
Skicka formen                               Barnet  och omvärlden                                       Sinnena
Kims lek                                           Barnet  och omvärlden                                       Tänkandet
Ögonen berättar                          Barnet och omvärlden                                         Hälsa
Hemma hos oss                           Barnet och omvärlden                                          Min familj
Hur vi bor                                        Barnet och omvärlden                                         Närsamhället
Här ligger föris                              Barnet och omvärlden                                          Vardagsliv
Lövavtryck                                      Barnet och omvärlden                                         Tid och rum
Fordonsboken                              Språk, Kultur, kommunikation                          Språk & kom.
Hur känns musiken?                  Språk, Kultur, kommunikation                          Sång&musik
Rörelse och färger                       Språk, Kultur, kommunikation                          Rörelse&drama
Solrosor                                           Språk, Kultur, kommunikation                          Bild&form
Världens ansikten                        Språk, Kultur, kommunikation                          Olika kulturer
Hitta rätt siffra                               Matematik                                                                  Siffror
Vatten och tyngd                          Natur och teknik                                                      Teknik
Snö blir vatten                               Natur och teknik                                                      Naturvetenskap
Återvinningsholk                          Natur och teknik                                                      Växter och djur
Sortera olika material                Natur och teknik                                                      Klimat och miljö
Hur blir man  till                           Natur och teknik                                                       Människan
Professorn                                      Natur och teknik                                                       Ämnen inom natur och teknik
Lärarsidor                                       Natur och teknik                                                       Undersökningar
Känn vad som skrivs                  Natur och teknik                                                       Människan
En ljudundersökning                 Natur och teknik                                                       Naturvetenskap
Varmt och kallt                             Natur och teknik                                                       Naturvetenskap
Nytt av gammalt                          Natur och teknik                                                       Växter och djur
Kopiekort                                        Natur och teknik                                                       Klimat och miljö
Kopiekort                                        Natur och teknik                                                       Undersökn.kort