Natur och teknik

Ex. på en sidor under  Skapande. OBS! Ej kopplade till sina undersidor.
Se kopplade sidor under flik Barnet och omvärlden.

Natur och teknik är det största området inom Aktiv Förskola. 
Vi har vår egen "Professor" som hjälper både lärare och barn vidare till egna undersökningar och upptäkter. Mer än 250 olika övningar med Djur, Växter, Byggande, Teknik och Naturfenomen.

 Gå till lärarsidorna
Se exempel