Sång och musik

I programmet finns mer än 100 sånger med notbild och som Mp3 filer här på övningssidorna.
Här finns också listor på sångsamlingar och sånger från andra förlag. För den som vill finns också våra sånger på en CD.

Exempel på en sidor under  Sång och musik OBS! Ej kopplade till sina undersidor.
Se kopplade sidor under flik Barnet och omvärlden.