Så här arbetar du med Aktiv Förskolas Grundprogram 1-6 år på nätet
Se användningstips nedan
Fler användningstips som Pdf-fil kan beställas gratis via mejl. (Klart i slutet av september)

Alla färgade texter, siffror är länkade. 

1. Innehållsregister
I detta register finns alla övningarna  upp-ställda: Efter ålders-grupp 1-2 år, 2-4 år och 4-6 år.

Använd detta register i komunikationen med
föräldrar och andra.
 
Sist finns  några ex. från andra handböcker: Professorn. Montessori.
Leka tillsammans. och språkövning Bra uttal.

2. Sökordsregister
För mer spontana behov, t. ex. när du är ute med barnen och hör en fågel, sök på Fågelläten och lyssna, se på bilder och gör övningar. Eller om ni går förbi en sjö, sök på t. ex vatten för tips på aktiviteter. 

3. Läroplansregister
Utgångspunkt är Läro-planens alla 25 delmål.
De olika övningarna har länkats till sitt delmål i Läroplanen i tre ålders-grupper 1-2, 2-4,  4-6 år.
Under varje delmål finns länkade sidor för lämplig övning.

Översiktsregister 4-7

    (Länkade nedan)

Här kan du se hela pro-grammet inom de fyra områdena:
4. Barnet
5. Samhället
6. Kultur
7. Natur
Inom varje område finns fem delmål dela-de på åldrar 1-2 år, 2-4 år och 4-6 år. 

OBSERVERA!

                                             Varje övningssida har 4 länkningar. En till musik som spelas upp,
                                                                en till ramsor, en till Lekar och en fler övningar.
                                                                                    Prova länkarna här  nedanför

                                                                                                Sånger                                Ramsor                               Lekar                         Fler övningar