Aktiv Förskolas program. 8 idépärmar  som tryckta böcker och delvis digitalt

Det här är aktivforskolamobil 2-4 år, gratis provupplaga.
Kommer också att finnas för åldrarna 1-2 och 4-6 år.

Aktiv Förskola är en serie för planering eller genomförande av övningar enligt  Läroplanen Lpfö 18
Finns helt i tryckt form (8 pärmar) och delvis för PC, mobiler och Läsplattor. 
GÖR SÅ HÄR!
Sök enligt Läroplanen: Gå direkt på respektive flik. Sök i hela innehållet: Gå till Innehållsregister.