Snabbspår

1. Välj  INNEHÅLLSREGISTER där du får en överblick på innehållet i kapitlen BARN, 
     SAMHÄLLET, KULTUR och NATUR.  Alla oranga texter och siffror är länkade till
     ytterligare sidor. Välj övning och klicka på namnet. Då kommer vald sida upp.
    Där  finns ytterligare 4 sidor: Musik, ramsor, lekar och fler övningar. 
2. Vill du istället utgå från Läroplanens 25 delmål, klicka på ÖVNINGAR I LÄROPLANEN.
     För alla läroplanens 25 delmål finns en eller flera förslag på lämpliga övningar med
     en siffra som är länkad ( 49 ) till en lämplig övning.
3. VÄRDEGRUND är kopplad till årets speciella dagar som t. ex FN-dagen. Skicka din 
     mejladress
så får du inför sådana dagar ett mejl med övningar, boktips, sånger, lekar.
4. Läs användningstips i fliken VERKTYG så flyter dina samlingar smidigt.

                                                                                      Klicka på bilden så blir den större

                       Sidan är under uppläggning klar till höstterminen