Snabbspår
OBS Alla oranga texter och siffror är länkade

1. På flikarna BARNET, SAMHÄLLET, KULTUR och NATUR kan du se  översiktliga bilder               på de  60 övningar som ingår och som är länkade till ytterligare 240 sidor med sånger,
     rim och ramsor, lekar och fler övningar. Indelade för åldrarna 1-2 år, 2-4 år och 4-6 år.
     Klicka på sidnumret under bilden på den övning du vill använda så kommer en helbild
     med vidare länkningar upp.
2. När du vet vilken övning du vill välja gå till flik  INNEHÅLLSREGISTER.
     Välj övning och klicka på namnet. Då kommer vald sida med länkar upp.
3. Flik SÖKORDSREGISTER för mer spontana behov, t. ex. när du är ute med barnen och         hör en fågel, gå in på Fågelläten och lyssna. Eller gå in på t. ex vatten och få tips på
     aktiviteter.
4. På flik VÄRDEGRUND, finns information om vårt värdegrundsprogram som bygger på
    årets speciella dagar. Skicka din mejladress här så får du inför sådana dagar ett mejl           med förslag på lämpliga aktiviteter, övningar, boktips, sånger och lekar.
5. Flik VERKTYG, Register över sånger, musiksamlingar, böcker för barn och vuxna.
6. Flik LÄROPLANEN, placerar grundprogrammets alla övningar på plats i Läroplanen.
     Börja här när du bygger Teman eller vill öva direkt efter innehållet i Läroplanen.
7. MINNESLISTA ÖVNINGAR, Här kan du lägga in din Tema/Månads/Veckoplanering                     och löpande bocka av eller föra in genomförda övningar för kommande utvärderingar.

                                                                                      Klicka på bilden så blir den större

                       Sidan är under uppläggning klar till höstterminen