aktivförskolamobil. Digital utgåva av Aktiv Förskola grundpärm.

Denna hemsida är under uppbyggnad. Klar under vårtterminen 2022
Sidorna utom
SÅNGLISTA är låsta under tiden som sidorna byggs upp.
Sidan SÅNGLISTA skall användas av de som har pärmen
Sånger, lekar, rim och ramsor
Se också hela programmet på aktivforskola.se

Lika enkel att använda som Google och Youtube
Men med ett tydligt program så att alla barn får samma undervisning, år efter år.
Alla övningar, sagor, sånger, lekar, rim och ramsor är inordnade enligt Lpfö - 18.
Lätt att delegera, följa upp, utvärdera. 
Och enkel att kommunicera till föräldrar, kommunen, andra lärare

GÖR SÅ HÄR!
Sök enligt Läroplanen: Gå direkt på respektive flik här på startsidan
 Sök på hela innehållet: Gå till Innehållsregister. 
Där finns alla 30 övningarna dels under sin rubrik i Läroplanen. 
Men också med uppgift om vilka övningar som är lämpliga för vilken ålder.