Denna hemsida är under uppbyggnad. Klar till 1 november

Aktiv Förskolas program. 8 idépärmar  som tryckta böcker och delvis digitalt

Det här är aktivforskolamobil 2-4 år, gratis provupplaga.
24 sidor av totalt 1340 sidor.

Aktiv Förskola är en serie för planering eller genomförande av övningar enligt  Läroplanen Lpfö 18
Finns helt i tryckt form (8 pärmar) och denna begränsade digitala utgåva.
Till våren kommer den med alla 1300 övningar, idéer, sånger, lekar, sagor. rim och ramsor. 
GÖR SÅ HÄR!
Sök enligt Läroplanen: Gå direkt på respektive flik här på startsidan
 Sök på hela innehållet: Gå till Innehållsregister. 
Där finns alla 30 övningarna dels under sin rubrik i Läroplanen. 
Men också i bokstavsordning, lätt att söka på om ni t.ex ser en fjäril och vill göra en övning eller sjunga en sång