För Lotto: Kopiera två kort. Klipp det ena i sex delar och ha den andra hel. Förse alla sex nyckelpigorna på båda arken med samma färger, punkter eller siffror. För Memory: Klipp båda arken till sex delar.