Ansikten 55
Att hälsa på 35
Ballong 62
Befruktning 72
Blommor 52
Bussar, tåg 38
Dans 50
Djurspår 70
Egenskaper 57
Familjen 30
Fiskar 66
Flyta 61
Fordon 43
Former 22
Fågelholk 67
Fågeljud  98
Fåglar 67
Färger 21, 49
Förskolan 37
Förståelse 42
Glädje 27
Handtryck 51
Hemmet 31
Hjärta 14
Kims lek 25
Konst 53
Kontur av kroppen 16
Kotteorkester 47
Kroppens delar 18
Känslor 17 
Lekar 11
Lekar med boll 19, 63
Lika 54
Lika och olika 23
Lotto 26
Lungor 14
Lära namn 36
Lövavtryck 40
Magsäck 14
Memory 26
Minneslåda 24
Musik 46
Namn 12, 13,
Närvarande 39
Olika 54
Olika boenden 34
Prickar 59
Pusel 60
Raket 62
Ramsor 
Rytm 48
Rörelse 49, Övn,
Rörelse 71
Siffror 58, 59
Sjunka 61
Släktingar 32
Smälta snö 64
Solur 65
Sortera 69
Stjärna Språk
Sånger M, 45
Tarmar 14
Teckningsmapp 15
Tid 41
Traditioner 56
Trafik 44
Utanför 33
Vatten 20 61 ÖVN
Växa 68 ÖVN
Åldrande 73
Äta 29 ÖVN
Ögonen 28