Språk och kommunikation

Kultur
Med områden:
Språk, kommuni-kation,
Sång och musik, Rörelse och drama, Bild och form,
Olika kulturer.
För åldersgrupperna
1-2 år, 2-4 år och
4-6 år


 

Kultur 1-2 år

 Länkar till sidan:    42                                             45                                                           48                                                         51                                                      54

Kultur 2-4 år

Länkar till sidan: 43                                              46                                                         49                                                             52                                                            55

Kultur 4-6 år

Länkar till sidan:  44                                              47                                                             50                                                           53                                                        56