Kultur
Med områden:
Matematik, Teknik-Konstruk-tion, Naturveten-skap, Klimat och miljö, Människan
För åldersgrup-perna 1-2 år, 2-4 år och 4-6 år.


 

          Natur 1-2 år

 Länkar till sidorna:  57                                        60                                                           63                                                         66                                                           68

          Natur 2-4 år

 Länkar till sidorna:  58                                              61                                                    64                                                            67                                                         69

          Natur 4-6 år

 Länkar till sidorna:  59                                            62                                                       65                                                    70                                                              73