Värdegrund
Trygghet, Identitet, Ansvar, Rättigheter, Skyldigheter, Demokrati, Solidaritet, Jämlikhet, Könsroller och Empati finns i grunden för hela vårt program. Kalenderåret innehåller också många särskilda dagar. De har vi tagit vara på och under dessa speciella dagar som t.ex FN-dagen, Internationella barndagen,  Alla hjärtans dag. 
Dagar som kan växla, nya som kan tillkomma. 

För många av de särskilda dagarna finns övningar och fakta som vi kan lägga upp som PDF. Skicka in din mejladress till kontakt@aktivforskola.se så får du ett mejl när något lags upp.

Introdudtion och exempel på sidor om särskilda dagar