Barnet 1-2 år, 2-4 år, 4-6 år

 Kapitel med områden:
Jag själv, Känslor
Kroppen, Sinnena och
Tänkandet.
För åldersgrupperna
1-2 år, 2-4 år och 4-6 år

 

         

 Länkningar till:  A 1     A 2      A 3      A 4      A 5