Läroplanens delmål till vänster är indelade efter trädets olika grenar.
Gå till Innehållsregister och sök efter önskat område (t.ex Jag själv, Bild och form m.fl.) Du kan också börja på Startsidan där alla områden finns.
Du kan också gå till de fyra kapitlen, Barnet, Samhället, Kultur och Natur