Matematik
I Matematik finns ett 20-tal övningar. Mest som exempel på hur man i vardagen hittar enkla tillfällen att räkna. Dessutom en "Räknelåda" för 4-6-åringar at jobba själva med - enskilt eller i grupp.

Exempel på en sidor under  Matematik. OBS! Ej kopplade till sina undersidor.
Se kopplade sidor under flik Barnet och omvärlden.