Till Upptäck och undersök ingår Lärarsidor med rubrikerna:
Syfte, Pedagogiska tips, Uppföljning och Nyckelord. Se nederst på sidan.