Sången är ofta sjungen. Spelad melodi behövs inte. Läs rytmiskt eller sjung de olika språken för barnen.