Kopiera, färglägg, mät längd i centimeter, ge dem olika namn.