Kapitlet Samhället innehåller:
Min familj
Närsamhället
Vardagsliv
Tid och rum

Samhället 4-6 år               

              Hälsa                      Min familj                Närsamhället                 Vardagsliv                 Tid och rum

             Äta bör man                                 Släkten är bäst                                    Att hälsa på                                       Kollektivtrafik                                          Sandur

Samhället 4-6 år               

              Hälsa                      Min familj                Närsamhället                 Vardagsliv                 Tid och rum

Samhället 1-2 år               

              Hälsa                      Min familj                Närsamhället                 Vardagsliv                 Tid och rum