Språk och kommunikationHär finns 15 övningar som mer är som inledningar till större teman och äventyr. Referenser till 100-tals Sånger, Lekar, Sågor och annan Litteratur.

Exempel på en sida under rubriken Olika kulturer

Övriga sidor i vänsterspalten är inte länkade. Se färdig sida Barnet och omvärlden.