Alla kan ju ekorr´n satt i granen, så här kommer en ekorrevisa till.