Melodi till På morro´n när jag vaknar

Melodi till surlåten