Värdegrund
Trygghet, Identitet, Ansvar, Rättigheter, Skyldigheter, Demokrati, Solidaritet, Jämlikhet, Könsroller och Empati finns i grunden för hela vårt program. Kalenderåret innehåller också många särskilda dagar. De har vi tagit vara på och under dessa speciella dagar som t.ex FN-dagen, Internationella barndagen,  Alla hjärtans dag har vi hänvisningar till övningar, sånger, texter och barnböcker. En påminnelse under hela året att tänka på och arbeta med värdegrunden.
Nedan några sidor på  värdegrunden i Aktiv Förskola i Läroplanen. Se hela kapitlet i Pärmen.

Introdudtion och exempel på sidor om särskilda dagar

Litteraturtips för Lärarna